Årets Sommelier

Vinnaren av priset Årets Sommelier är en person som med kreativitet förmedlar djupgående kunskaper om dryckens roll som gastronomisk upplevelse. Vinnaren har även ett pedagogisk förmåga, serviceanda och försäljningstalang. Priset tillfaller förebilder och inspiratörer som utvecklar sommelierens roll i restaurang och matsalsarbete.

Årets Kulturrestaurang

Årets Kulturrestaurang erbjuder måltid och bord tillsammans med museum, institution eller annan organisation vars inriktning är att förmedla och presentera en eller flera av de fria konsterna. I Årets Kulturrestaurang skapas möjlighet för att smälta både kulinariska och kulturella upplevelser. Årets Kulturrestaurang låter två världar mötas.

Årets Arbetsplats

Årets Arbetsplats är  en kategori som bygger på en studie och kartläggning med målet att lyfta fram de bästa arbetsplatserna i Sveriges Restaurangbransch. Det handlar inte inte bara om att utse en vinnare utan också om att beskriva vad som skapar bra arbetsplatser och visa på de goda arbetsgivarnas strategier.

För att få fram en vinnare genomförs en process i fyra steg:

  • För att bli nominerad måste företaget delta i en nationell studie med frågor kring arbetsmiljö, ledarskap och företagskultur.
  • De som går vidare deltar i en mer djuplodande enkätundersökning bland medarbetarna på arbetsplatsen
  • Utifrån resultatet av enkätundersökningarna görs ett sluturval av en jury.
  • Juryn utser tre finalister och en vinnare efter att ha samlat in kompletterande uppgifter och besökt företagen/restaurangerna.

Årets Matsalsteam

Årets Matsalsteam är ett arbetslag som föredömligt lyckas organisera, planera och leda matsalsarbetet med medarbetare som balanserar sin individuella roll och sin medverkan i gruppen. Ett vinnande matsalsteam ser gästen och gästens behov, samt presenterar och förmedlar restaurangens gastronomiska upplevelser med kunskap, finess och professionalitet med målsättningen att skapa goda affärer.

Årets Klassiker

Årets Klassiker lyfter fram en gärning, en eller flera personer eller verksamhet som är traditionsbärare i svensk restaurangkultur. Årets Klassiker förvaltar ett kulinariskt arv och förenar det med utveckling, skapar referenser och trygghet som tilltalar ett brett spektrum av gäster. Årets Klassiker spelar en viktig roll, men hamnar ofta utanför ljuskäglan som sveper över trender och i storstädernas puls.

Årets Krog

Årets Krog uppmärksammar en restaurang som genom sin ambition, sin kreativitet eller på annat sätt tillför svenska gastronomi något utöver det vanliga. Årets Krog överraskar och skapar gastronomisk förnyelse med nya grepp och efter egen övertygelse.

Årets Barkoncept

Vinnaren av Årets Barkoncept är en bar/restaurang som skapar optimala förutsättningar för personliga möten mellan gästerna. Kvalitativa cocktails är lika självklara som personlaens höga servicenivå och djupa kunskap om och lyhördhet inför samtidens bartrender.

Årets Framtidslöfte

Vinnaren av Årets Framtidslöfte är en person under 25 år som visar på ambition och vilja att gå långt i sin restaurangkarriär och är en förebild, god kamrat alltid på väg mot ny kunskap och nya erfarenheter. Öppenhet och drivkraft, liksom lyhördhet och teamkänsla och egna tydliga mål och visioner om sin framtida yrkesroll kännetecknar Årets Framtidslöfte.

Årets Hederspris

Vinnaren av Årets Hederspris är en person som genom ett långvarigt engagemang och en unik gärning medverkat till att utveckla restaurang-Sverige. Pristagaren belönas för sin uthålliga strävan, banbrytande insatser och visionära hållning som inspirererat och lyft fram potentialen hos yrkesutövare och företag i landets retauranger.

Årets Hållbara Krog

Vinnaren av priset Årets Hållbara Krog är en restaurang som har en helhetssyn på människa och miljö och i sin verksamhet har ett medvetet förhållningssätt till råvaror, resurshushållning, matsvinn och klimatpåverkan. Årets Hållbara Krog värnar om medarbetarnas bästa och trivsel och är ett nav för hållbarhet och mänskliga möten.

Årets Ölutvecklare

Utmärkelsen Årets Ölutvecklare instiftades av Carlsberg Sverige för åtta år sedan för att uppmärksamma och främja personer, företag eller organisationer som, på ett inspirerande och engagerande sätt, arbetar för att utveckla den svenska ölkulturen.

Årets Kroginteriör

Vinnaren av priset Årets Kroginteriör är en restaurang som genom sitt inredningskoncept och miljö höjer gästens trivsel och skapar en extraordinär restaurangupplevelse. Restaurangen förvaltar en klassisk miljö eller har skapat en unik ny rumsupplevelse som utgör en unik attraktionskraft för nytillkommande eller återkommande gäster.

Årets Innovatör

Vinnaren av Årets Innovatör är ett företag eller person som har förmågan att med nyskapande lösningar överraska restaurangbranschen. Vinnaren har en förmåga att gå utanför bortom etablerade ramar och tänka utanför boxen. Med andra ord en restauratör och kreatör med både ett konstnärligt och affärsmässigt sinne.

Årets Leverantör

Vinnaren av Årets Leverantör är ett företag som med hög kvalitet, servicenivå och kunskap erbjuder kunder i restaurangbranschen något utöver det vanliga och skapar trygghet vid varje köp. Vinnaren har i hög grad bidragit till att utveckla utbud och kompetens inom den svenska restaurangbranschen.

Årets Krögare

Vinnaren av priset Årets Krögare är en eller flera personer som på ett seriöst sätt visat på starkt entreprenörskap och innovation inom restaurangbranschen. Denna krögare har med envishet, optimism och kreativt tänkande tillfört Sverige nya restaurangupplevelser med goda ekonomiska resultat.

Årets Smakskapare

Vinnaren av Årets Smakskapare är en restaurang eller person som berikat den svenska matkulturen med rena, tydliga och naturliga smaker. Detta genom att introducera nya smaker eller ge renässans åt smaker som fallit i glömska och som väcker gästernas smakglädje innovativt, lustfyllt och överraskande.

Årets Hälsokrog

Vinnaren av priset Årets Hälsokrog är en restaurang som erbjuder sina gäster unika menyer på ett lustfyllt sätt. Restaurangens ledord är god smak som gör gott. Menyn präglas av nytänkande med högkvalitativa råvaror och skapar en måltid på ett nytt sätt med omsorg om gästens välbefinnande.