Var med och lyft fram restaurangbranschens bästa arbetsplats!

Nominera i den nya kategorin Årets Arbetsplats. Nominera din egen arbetsplats eller någon annan som prioriterar personalens välmående.

Så här går tävlingen till:

  • Du deltar i en nationell studie med frågor kring arbetsmiljö, ledarskap och företagskultur. Alla som deltar kommer få ta del av en rapport med sammanställning och slutsatser över hur det ser ut i vår bransch.
  • De som går vidare deltar i en mer djuplodande enkätundersökning bland medarbetarna på arbetsplasten. Medarbetarna svarar anonymt på frågor hur man ser på sin arbetsplats och sina chefers ledarskap.
  • Utifrån resultatet av enkätundersökningarna görs ett sluturval av en namnkunnig jury. Den namnkunniga juryn utser tre finalister och en vinnare efter att på egen hand samlat in kompletterande uppgifter.
  • Vinnaren koras på Restauranggalan som äger rum måndag den 16 oktober 2017 på Circus i Stockholm.

Majola är initiativtagare till en nationell studie om arbetstrivsel i restaurangbranschen och stolt partner till en ny priskategori på årets Restauranggala. Studien är framtagen av psykologer från Wildfire och studenter från Lunds universitet. För kvaliteten och genomförandet står undersökningsföretaget Quicksearch.